Leonskall's Viking A'la Yoda

Yoda är född september 2017 och har HD AA ED 00 Ögon ppm iris Lpn1 lpn2 lppn3 lemp NN på alla .